Te obrazy są opowieścią o sugestywnej sile tkwiącej w przedmiotach, które znalazłem nie tylko na Gaju.

Przekazy jesienna ostoja optymizmu Wazelina zniewala  Dotyk tekstu Park jurajski Kod gaju Meandry dociekań Wokół zapomnianej gwiazdy Wykarczowany Gaj Widok z okna Szczęśliwe miejsce Przechadzka po parku ... Pokrętne spekulacje (rewers) Pokrętne spekulacje (awers) Pielesze sennej sowy