Jurek Kozieras.
Mieszkaniec wrocławskiego Gaju (dawniej Herdain),
urodzony w 1923, 1946 i 1951r.

Uczył się w SP 35 i 36, TŻS, UAM i innych.
Uzyskał dyplom PWSSP z orłem bez korony, prawo jazdy na motocykl i samochód,
artleryjski patent oficerski, a także uprawnienia spawalnicze i do ulgowego biletu PKP.
Posiada żółty czepek, czerwony szalik, niebieskiego forda
i brązowy beret oraz liczne certyfikaty, pokwitowania, zezwolenia i świadectwa.

Za swój największy sukces artystyczny uważa wygranie
w przedszkolu w Poznaniu castingu na rolę Szkota.

Od wielu lat podziwia Jana Cybisa, a ostatnio inspirują go dadaiści
- Kurt Schwitters i Marcel Duchamp.

Biogram sumaryczny, opracowany własnoręcznie przez autora
na podstawie katalogów, periodyków, akcydensów i relacji.